Provoz v době hlavních (letních) prázdnin 2021 upozornění

Autor Milena Karlecova | V rubrice Fotogalerie | Publikováno 11.06.2021

0

Upozorňujeme rodiče, že prázdninový provoz v MŠ  „U  Rybníčku“ na Křovinově náměstí mají zajištěný pouze ty děti,  které rodiče  přihlásili a včas  (do 10.6. 2021) zaplatili stravné a školně na prázdninový provoz.

VÝSLEDKY ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 04.06.2021

0

 

VÝSLEDKY ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2021/2022

Zápis se konal ve dnech 2. 5. – 16. 2021

Výsledky jsou zveřejněny od 4. 6. 2021 na webu a na vstupních dveřích do MŠ.

 

Informace k předškolnímu vzdělávání a platební příkazy budou rodičům přijatých dětí vydány v kanceláři MŠ ve středu 16. 6. od 13.00 do 17:00 hodin.

K předškolnímu vzdělávání byly přijaté děti s registračním číslem:

KE STAŽENÍ ZDE:

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021-22

Žádáme rodiče dětí, které budou přijaté do více MŠ a rozhodnou se pro jinou MŠ, aby co nejdříve (písemně nebo e-mailem), informovali zástupkyni ředitelky MŠ, že jejich dítě do MŠ v ulici Spojenců nenastoupí!!

Budeme tak moci přijmout děti, které jsou další v pořadí!!

 

UPOZORNĚNÍ – nahlášení možného rizika pro mateřské školy

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 06.05.2021

0

Vážení rodiče,

vzhledem k nahlášenému bezpečnostnímu riziku pro mateřské školy na  den 7.5. 2021 Vás žádáme, abyste při příchodu a odchodu dbali na dodržování bezpečnostních pokynů  platných pro vstup do budovy mateřské školy.

Z bezpečnostního důvodu je zakázáno při vstupu do budovy „předávání si otevřených dveří“ jak mezi rodiči, tak mezi osobami vstupujícími bez ohlášení do budovy. Vstup je možný jen po zazvonění a ověření totožnosti videotelefonem. Vyčkejte na signál, nebo na vpuštění do budovy provozními zaměstnanci.

 

 

Provoz v době hlavních (letních) prázdnin 2021

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 06.05.2021

0

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

omezení provozu mateřských škol v červenci 2021 tak, že provoz zajistí v období:

1.7.2021 – 16.7.2021 – Mateřská škola „U Rybníčku“, Praha 9 – Horní Počernice, Křovinovo

nám. 115

19.7.2021 – 30.7.2021 – Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900

2. schvaluje  

přerušení provozu v srpnu 2021 ve všech mateřských školách zřizovaných městskou částí z

důvodu naplánovaných oprav, rekonstrukcí a údržby.

Usnesení letní provoz

 

V pondělí 3. 5. 2021 znovu otvíráme

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 30.04.2021

0

Vážení rodiče,

od pondělí 3. 5. 2021 se vracíme k běžnému provozu MŠ.

Děti nemusí nosit roušku a nebudou testovány .

Provoz všech tříd je od 6:30 do 17:00 hodin.

Rodiče prosíme o dodržování všech hygienických zásad, které platily před uzavřením školky  (dezinfekce rukou, respirátory, dodržení rozestupů). V šatně se nezdržujte déle, než je nezbytně nutné pro předání a vyzvednutí dítěte.

Příchod do MŠ je možný do 7:55 hodin. V 8:00 bude MŠ, tak jak bývá zvykem, uzamčena.

Nenechávejte příchod do MŠ na poslední chvíli, zamezíte tak zbytečným stresovým situacím.

Těšíme se na Vaše děti i na Vás!!!.

INFORMACE K PROVOZU OD 12.4. 2021

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 07.04.2021

0

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády bylo vydáno Mimořádné opatření MZ  (ZDE) k omezení provozu ve školách a školských zařízeních.

Toto opatření  v 1. fázi rozvolnění umožňuje od 12. 4. 2021 osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských školách PŘEDŠKOLÁKŮM tj. dětem, které do 31.8. 2021 dovrší 6ti let a mladším dětem, jejichž rodiče pracují v IZS. Vzdělávání je možné pouze ve skupině maximálně 15 dětí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  od 12. 4. 2021 ukládá  školám a školským zařízením za povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně.

Bližší informace budou rodičům předškoláků rozeslány e-mailem později.

Leták k testování pro rodiče

Video – Testování

INFORMACE K PROVOZU MŠ – uzavření

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 28.02.2021

0

Vážení rodiče,

Z důvodu prevence šíření nákazy Covid-19 vydala vláda ČR nařízení o uzavření škol včetně mateřských do ODVOLÁNÍ!

Znovu otevření MŠ závisí na rozhodnutí vlády, MŠMT a MZ.

V souladu s tímto nařízením je tedy naše MŠ uzavřena.

https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM

Informace – ošetřovné

Od 1. 3. 2021 již mateřská škola nepotvrzuje žádost o ošetřovné!

Veškeré  informace a žádost o ošetřovné naleznete níže.

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Zde je možné stáhnou žádost:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Děkujeme za pochopení a trpělivost během těchto mimořádných opatření.

 

 

Aktuální nařízení a doporučení HSHMP, MŠMT a MZ

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 23.09.2020

0

Vážení rodiče,

prosíme,  vstupujte do budov MŠ pouze v respirátorech, obličejových maskách nebo s obdobnými prostředky naplňujícími normu ČSN EN 14683+AC a mějte je po celou dobu Vaší  přítomnosti MŠ !!!!

Dále Vás žádáme, zdržujte se v prostorách MŠ jen po dobu nezbytně nutnou a dodržujte veškerá doporučená a platná  hygienická opatření!!!

Dodržujte patřičné rozestupy.

Děkujeme

Mimořádné opatření 25. 2. 2021

Doporučení lékařů

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU 20.10. 2020

 

ZVÝŠENÍ PLATEB ZA STRAVU

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 25.06.2020

0

Zvýšení plateb za stravu

Ve všech počernických školách dochází od 1.9.2020 ke zvýšení stravného ve školních jídelnách.

Prosíme, změňte si platební příkazy.

Děti  do 6ti let     48,- Kč na den – měsíční záloha je 1056,- Kč.

Děti nad 6 let       50,- Kč na den – měsíční záloha je 1100,- Kč.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Autor Milena Karlecova | V rubrice Fotogalerie | Publikováno 04.06.2020

0

Vážení rodiče,

výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021, jsou zveřejněny od 4.6. 2020 na vchodových, skleněných dveřích do budovy a ke stažení níže.

Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno později.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021