PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 01.12.2020

0

Provoz mateřských škol v MČ Praha 20 v období vánočních prázdnin v roce 2020

 Z usnesení RMC:

V období vánočních prázdnin

v pracovní dny : 28.12., 29.12., 30.12., 31.12. 2020

bude v MČ Praha 20 provoz ve všech zřizovaných mateřských školách přerušen!!

Usnesení_provoz_MŠ

Provoz mateřských škol v období vánočních prázdnin 2020

 

Aktuální nařízení a doporučení HSHMP, MŠMT a MZ

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 23.09.2020

0

Vážení rodiče,

prosíme,  vstupujte do budov MŠ pouze v rouškách a mějte je po celou dobu Vaší  přítomnosti MŠ !!!!

Dále Vás žádáme, zdržujte se v prostorách MŠ jen po dobu nezbytně nutnou a dodržujte veškerá doporučená a platná  hygienická opatření!!!

Děkujeme

Doporučení lékařů

Nošení roušek

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU 20.10. 2020

Mimořádné opatření MŠMT platné od 13.10. 2020

Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 8/2020

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články, Fotogalerie | Publikováno 24.08.2020

0

Vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci, prosíme rodiče o ohleduplnost a dodržování hygienických zásad.

Povinností každého, kdo vstupuje do MŠ, je řídit se aktuálně platnými pokyny vydanými MZ a MŠMT ČR.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

 ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

BUDE V ÚTERÝ 1. 9. 2019

V 10:00 hod NÁS PŘIJDOU POBAVIT

ZLOBIVÉ MÍČKY

D95N67XX

Provoz MŠ je od 6. 30 do 17. 00 hodin

V prvních adaptačních dnech je možné po dohodě s třídními učitelkami přizpůsobit docházku nově přijatých dětí dle jejich individuálních potřeb na 2 nebo 4 hodiny.

INFORMACE k 1. září 2020

Manual_MŠMT k_provozu_skol_doplneni_25_srpna

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 30.06.2020

0

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ  – NAŠE MŠ U DRÁČKA  BUDE V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ CHODOVICKÁ od 1. 7.  do  17. 7. 2020

Provoz MŠ je od 6:30 – do 17:00 hodin     

Provoz zajišťuje budova PASTELKA

Co vzít na provoz mimo běžných věcí:

  • Malou deku a polštářek (označit jménem)
  • Čestné prohlášení (naleznete jej na stránkách MŠ Chodovická: http://www.ms-chodovicka.cz/ ve složce Ke stažení – oddíl MŠ 2020-2021)
  • Prosíme nahlaste v MŠ, kdo bude vaše dítě z MŠ vyzvedávat!!!

 

PRÁZDNINOVÝ  PROVOZ  V MŠ U RYBNÍČKU – KŘOVINOVO NÁMĚSTÍ od 20.7.do 31.7. 2020

 Co vzít na provoz mimo běžných věcí:

  • Malou deku a polštářek (označit jménem)
  • Čestné prohlášení (naleznete jej na stránkách MŠ U Rybníčku:  http://www.msurybnicku.cz/, nebo vám bude k dispozici při nástupu do MŠ)
  • Prosíme nahlaste v MŠ, kdo bude vaše dítě z MŠ vyzvedávat!!!

 

ZVÝŠENÍ PLATEB ZA STRAVU

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 25.06.2020

0

Zvýšení plateb za stravu

Ve všech počernických školách dochází od 1.9.2020 ke zvýšení stravného ve školních jídelnách.

Prosíme, změňte si platební příkazy.

Děti  do 6ti let     48,- Kč na den – měsíční záloha je 1056,- Kč.

Děti nad 6 let       50,- Kč na den – měsíční záloha je 1100,- Kč.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Autor Milena Karlecova | V rubrice Fotogalerie | Publikováno 04.06.2020

0

Vážení rodiče,

výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021, jsou zveřejněny od 4.6. 2020 na vchodových, skleněných dveřích do budovy a ke stažení níže.

Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno později.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021

Zahájení provozu mateřské školy

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 04.05.2020

0

Rada městské části  Praha 20 odsouhlasila možnost zahájení provozu mateřské školy souběžně s otevřením 1.  stupňů základních škol. Prozatím se tedy předpokládá termín znovuotevření  25.5.2020, a to dle harmonogramu uvolňování ze strany MŠMT.

Mateřská škola bude otevřena bez omezení pro všechny zdravé děti.

Podmínkou nástupu je vyplnění ČESTNÍHO PROHLÁŠENÍ s datem nástupu (ke stažení níže), které rodič odevzdá při nástupu do MŠ. V příloze rovněž naleznete pokyny k obnovení provozu „Ochrana zdraví“ vydané MŠMT. Podrobné upravené a upřesněné informace a pokyny pro rodiče jsou  ke stažení  níže. Změny jsou vyznačené modrým písmem. Pokyny budou  rodičům zaslány emailem.

Rodiče dětí, které budou v období do konce školního roku chodit do školky, a kteří  zrušili platby školného a stravného, žádáme  o obnovení plateb. Platba školného za květen  činí 184,- Kč na červen 700,- Kč.

Upozorňujeme, že dle informací z MŠMT, povinnost platby školného platí i pro rodiče dětí, které již do konce školního roku do MŠ nenastoupí.  (info. v příloze níže).

Rovněž prosíme o informaci, zda Vaše dítko využije letní prázdninový provoz který zajišťuje:

Od 1.7. 2020 do 17.1. 2020 MŠ Chodovická 1900, Horní Počernice.

Od 17.7. 2020 do 31.7. 2020 MŠ „U Rybníčku“ Křovinovo náměstí 115, Horní Počernice.

V měsíci SRPEN 2020 budou všechny MŠ uzavřeny z důvodu plánovaných oprav a rekonstrukcí.

Soubory ke stažení:

UPŘESNĚNÍ A DOPLNĚNÍ INFORMACÍ PRO RODIČE KE ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY aktualizace

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 25.5. 2020

ochrana_zdravi_ms

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/doporuceni-prazskych-hygieniku-k-provozu-predskolnich-zarizeni-vzhledem-k-nastavenym-preventivnim-opatrenim-infekce-covid-19-4892_4892_161_1.html

Usnesení – prázdninový provoz

INFORMACE MŠMT – úplata za předškolní vzdělávání dětí, které již do MŠ nenastoupí.

 

 

 

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 08.04.2020

0

 

INFORMACE K ZÁPISU

Vážení rodiče,

z důvodu mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirema onemocněním COVID -19, budou zápisy k předškolnímu vzdělávánído MŠ probíhat bez přítomnosti rodičů.

 

PLATBY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 31.03.2020

0

Vzhledem uzavření MŠ je možno po dobu mimořádné události pozastavit trvalé příkazy za školné  a stravné.

Školné a stravné znovu uhraďte, až bude provoz MŠ obnoven.

Vracení peněz za stravu – stravné bude uzavřeno k 30.6.2020.

 

DRÁČKOVA DOMÁCÍ ŠKOLKA

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 26.03.2020

0

Vážení rodiče, prarodiče, děti a příznivci naší školky,

níže naleznete několik odkazů pro práci s dětmi, pro případ, že by Vám došla inspirace.

VYUŽITÍ MÉDIÍ

televizní, rozhlasové nebo internetové vysílání pro děti.

Domácí školka – meip Art –  https://www.youtube.com/channel/UCxt9OW2x5Q1qk_6dT_ZikUg

Déčko  – hry, videa, pořady pro nejmenší. – https://decko.ceskatelevize.

UčíTelka – vysílání pro prvňáčky od 9:00 hodin vhodné pro předškoláky  –https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/dily/

Rádio Juniorhttps://junior.rozhlas.cz/

Tělocvik –https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-telocvik/

POHÁDKY

100 dětských knížek ke stažení https://protisedi.cz/100-detskych-knih-ke-stazeni-zdarma

TVOŘENÍČKO, TVOŘENÍ

Nápady pro Aničku – výtvarka a pracovní listy http://www.napadyproanicku.cz/

My Amos – videonávody –https://www.myamos.cz/

Made by Joel  –  náročnost projektů podle věku – http://madebyjoel.com/category/craftsbyage/preschool

Pinterest – návody na úplně všechno –https://cz.pinterest.com/

CO BY MĚL ZVLÁDNOUT PŘEDŠKOLÁK

Desatero pro rodiče

KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV