DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ – Dráčkova domácí školka

Novela školského zákona č. 349/2020Sb. stanovuje v § 184a zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách.

Co to znamená v praxi:

1.Pokud jsou naplněny důvody uvedené v odst. 1 § 184a školského zákona, je mateřská škola povinna zajistit dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzděláváním  distančním způsobem.

2.Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, má povinnost se vzdělávání distančním formou účastnit.

3.Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání.

4.Vzdělávání distančním způsobem mateřská škola uskutečňuje podle RVPP a ŠVP v míře odpovídající okolnostem.

V naší MŠ máme vlastní program přípravy na školu „Hrátky Dráčka Předškoláčka“.

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Naše MŠ poskytuje dětem vzdělávání „Off-line“.

Zadávání aktivit při off-line vzdělávání probíhá převážně písemně, zasíláním je e- mailem.

U dětí předškolního věku se jedná především o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí – tvořivé práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, projekty zaměřené na samostatnou práci dítěte či na rozvoj kompetencí. (společná hra, příprava jídla, práce na zahradě – pokud to podmínky dovolí, pohyb v přírodě, drobné domácí práce,, péče o domácí zvířata – pokud je možnost, hudební a výtvarné aktivity, vytváření portfolia).

Zpracováno dle manuálu „Distanční vzdělávání v mateřské škole, autor Mgr. Hana Splavcová“ a „Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem v MŠ“.

Distanční vzdělávání – informace pro rodiče dle manuálu

DRÁČKOVA DOMÁCÍ ŠKOLKA

Náměty pro práci s dětmi:

Níže naleznete několik odkazů pro práci s dětmi, pro případ, že by Vám došla inspirace.

VYUŽITÍ MÉDIÍ

televizní, rozhlasové nebo internetové vysílání pro děti.

Edu – kabinet: https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

Domácí školka – meip Art –  https://www.youtube.com/channel/UCxt9OW2x5Q1qk_6dT_ZikUg

 

Déčko  – hry, videa, pořady pro nejmenší. – https://decko.ceskatelevize.

UčíTelka – vysílání pro prvňáčky od 9:00 hodin vhodné pro předškoláky  –https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/dily/

Rádio Junior – https://junior.rozhlas.cz/

Tělocvik –https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-telocvik/

POHÁDKY

100 dětských knížek ke stažení https://protisedi.cz/100-detskych-knih-ke-stazeni-zdarma

TVOŘENÍČKO, TVOŘENÍ

Nápady pro Aničku – výtvarka a pracovní listy http://www.napadyproanicku.cz/

My Amos – videonávody –https://www.myamos.cz/

Made by Joel  –  náročnost projektů podle věku – http://madebyjoel.com/category/craftsbyage/preschool

Pinterest – návody na úplně všechno –https://cz.pinterest.com/