INFORMACE

ZMĚNA PLATBY ŠKOLNÉHO A VÝŠE STRAVNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – ŠKOLNÉ Od září 2018 je stanoveno školné ve výši 700,- Kč měsíčně pro celodenní docházku a 350,-Kč za měsíc pro čtyřhodinovou docházku. Zákon č 472/2011 Sb. platný od 1. 1. 2012 v § 123 odst. 2 řeší bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy po dobu 12ti měsíců. Děti s povoleným odkladem povinné školní docházky školné platí. Školné se nevrací, případné přeplatky úplaty se vracejí 1x ročně, po ukončení období tj. v lednu následujícího kalendářního roku. Platby školného jsou splatné vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. (tj. první platba 25. 8. 2018, poslední platba 25. 5. 2019).

Směrnice MŠ o stanovení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2018-19

Směrnice MŠ o stanovení úplaty za vzdělávání 2017-18

ZMĚNA PLATBY ŠKOLNÉHO A VÝŠE STRAVNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – ŠKOLNÉ Od září 2017 je stanoveno školné ve výši 660,- Kč měsíčně pro celodenní docházku a 330,-Kč za měsíc pro čtyřhodinovou docházku. Zákon č 472/2011 Sb. platný od 1. 1. 2012 v § 123 odst. 2 řeší bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy po dobu 12ti měsíců. Děti s povoleným odkladem povinné školní docházky školné platí. Školné se nevrací, případné přeplatky úplaty se vracejí 1x ročně, po ukončení období tj. v lednu následujícího kalendářního roku. Platby školného jsou splatné vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. (tj. první platba 25. 8. 2017, poslední platba 25. 5. 2018).

Číslo účtu pro úhradu školného: 19-3951880297/0100 KS 3558 VS má přidělený každé dítě vlastní!!!

Kontaktní osoba: Hospodářka ZŠ, paní Věra Lopatová, telefon 606 039 171

STRAVNÉ Celodenní stravné je od 1. 9. 2012 pro děti do 6let ve výši 41 Kč/den. Celková měsíční zálohová platba 902,- Kč. Děti, které dovrší ve školním roce 7 let – 44/den. Celková zálohová měsíční platba 968,- Kč. Platby stravného jsou splatné k 15. dni předcházejícího měsíce. (první platba 15. 8. 2015, poslední 15. 5. 2016). Přeplatky za stravné se vracejí 1x ročně v červenci.

Číslo účtu pro platbu stravného: 250811359/0800 VS má přidělený každé dítě vlastní, tento VS je jiný než pro platbu školného!!!

Kontaktní osoba: Hospodářka MŠ, paní Zlatka Chvojková, telefon: 606 039 167. email: skola.spojencu.chvojkova@centrum.cz

Školní stravování se řídí vyhláškou 107/2008 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších novel. Tento telefon neslouží pro omluvy dětí MŠ!!!

Provoz MŠ je od 6:30 do 17:00 hodin.

Vstup do budovy je možný po celý den jen po zazvonění.

Vyzvedávání dětí:

Po obědě nejdříve ve 12:15 hodin do 13:00 hodin.

Odpoledne nejdříve v 15:00 hodin do 17:00 hodin.

Co Vaše dítě v MŠ potřebuje

OBLEČENÍ:

V šatně: do pytle a na ramínko – „školkové“ oblečení na poličku – oblečení na cestu domů Doporučujeme: náhradní spodní prádlo a punčocháče nebo ponožky Do třídy: bačkory (ne pantofle – bezpečnost dětí), zástěrku, hrací kalhoty, tepláky, kraťasy, tričko Na spaní: pyžamo nebo noční košilku Na zahradu: krátké kalhoty, tepláková souprava, pokrývka hlavy

VŠECHNY VĚCI PROSÍME PODEPSAT

OMLUVY DĚTÍ: do 8,00 ústně, písemně nebo telefonicky

Telefon do MŠ: 281 924 865  volba dle jednotlivých tříd.

Mobil do MŠ: Třída BERUŠKA: 606 038 869, Třída PEJSEK: 778 726 405, Třída KOČIČKA: 778 726 404, Třída MEDVÍDEK: 778 726 466.

MŠ NERUČÍ ZA HRAČKY, KOLOBĚŽKY, KOLA, ODRÁŽEDLA, TŘÍKOLKY A CENNÉ PŘEDMĚTY PŘINESENÉ Z DOMOVA

Organizace školního roku 2018-2019

USNESENÍ PRÁZDNINY

Desatero pro rodiče

KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV