INFORMACE

INFORMACE

ZMĚNA PLATBY ŠKOLNÉHO A VÝŠE STRAVNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – ŠKOLNÉ

Výši úplaty stanovuje ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejňuje ji nejpozději do 30.6. předcházejícího školního roku. V případě přijetí do mateřské školy během roku je ředitelka povinna sdělit výši zákonnému zástupci dítěte.

Měsíční výše nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů.

V souladu s ustanovením vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů byla výše úplaty na školní rok 2021/2022 stanovena   ve výši 700,- Kč měsíčně pro celodenní docházku a 350,-Kč za měsíc pro čtyřhodinovou docházku.

Snížení úplaty se provádí vždy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, pokud dítě nedochází do mateřské školy ani jeden den příslušného měsíce (dokladuje se docházkou ve třídní knize). Úplatu snižuje ředitelka mateřské školy nejvýše o 50% z částky. Na školní rok 2021/2022 o 350,- Kč/měsíc.

Poslední ročník mateřské školy včetně odkladů školní docházky je bezúplatný.

Školné se nevrací, případné přeplatky úplaty se vracejí 1x ročně, po ukončení účetního období tj. v lednu následujícího kalendářního roku.

Platby školného jsou splatné vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. (tj. první platba 25. 8. 2021, poslední platba 25. 5. 2022). Případné přeplatky úplaty se vracejí 1x ročně, po ukončení účetního období tj. v lednu následujícího kalendářního roku.

Směrnice MŠ – stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 2020-2021

Směrnice MŠ o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 2021-2022

 

 

 

Číslo účtu pro úhradu školného: 19-3951880297/0100 KS 3558VS má přidělený každé dítě vlastní!!!

Kontaktní osoba: Hospodářka ZŠ, paní Věra Lopatová, telefon 606 039 171

STRAVNÉ Celodenní stravné je od 1. 9. 2020 pro děti do 6let ve výši 48 Kč/den. Celková měsíční zálohová platba 1056,- Kč. Děti, které dovrší ve školním roce 7 let – 50/den. Celková zálohová měsíční platba 1100,- Kč. Platby stravného jsou splatné k 15. dni předcházejícího měsíce. (první platba 15. 8. 2020, poslední 15. 5. 2021). Přeplatky za stravné se vracejí 1x ročně v červenci.

Číslo účtu pro platbu stravného: 250811359/0800 VS má přidělený každé dítě vlastní, tento VS je jiný než pro platbu školného!!!

Kontaktní osoba: Hospodářka MŠ, paní Zlatka Chvojková, telefon: 606 039 167. email:

Školní stravování se řídí vyhláškou 107/2008 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších novel. Tento telefon neslouží pro omluvy dětí MŠ!!!

Provoz MŠ je od 6:30 do 17:00 hodin.

Vstup do budovy je možný po celý den jen po zazvonění.

Vyzvedávání dětí:

Po obědě nejdříve ve 12:15 hodin do 13:00 hodin. V době kdy probíhá plavání (každé pondělí v I. pololetí) ve 12:30 -13:00 hodin.

Odpoledne nejdříve v 15:00 hodin do 17:00 hodin.

Co Vaše dítě v MŠ potřebuje

OBLEČENÍ:

V šatně: do pytle a na ramínko – „školkové“ oblečení na poličku – oblečení na cestu domů Doporučujeme: náhradní spodní prádlo a punčocháče nebo ponožky Do třídy: bačkory (ne pantofle – bezpečnost dětí), zástěrku, hrací kalhoty, tepláky, kraťasy, tričko Na spaní: pyžamo nebo noční košilku Na zahradu: krátké kalhoty, tepláková souprava, pokrývka hlavy

VŠECHNY VĚCI PROSÍME PODEPSAT

OMLUVY DĚTÍ: do 8,00 ústně, písemně nebo telefonicky

Telefon do MŠ: 281 924 865  volba dle jednotlivých tříd.

Mobil do MŠ: Třída BERUŠKA: 606 038 869, Třída PEJSEK: 778 726 405, Třída KOČIČKA: 778 726 404, Třída MEDVÍDEK: 778 726 466.

MŠ NERUČÍ ZA HRAČKY, KOLOBĚŽKY, KOLA, ODRÁŽEDLA, TŘÍKOLKY A CENNÉ PŘEDMĚTY PŘINESENÉ Z DOMOVA

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU – vedlejší prázdniny se dotýkají  žáků ZŠ a dětí – žáků v posledním povinném ročníku předškolní výchovy.

Organizace_skolniho_roku_2020_2021