O školce

Motto naší školičky:
Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás.
Na kluky a holčičky čeká dráček u školičky.
Učí se tu barvičky, zpívají písničky, ještě plno jiných věcí.
A to za to stojí přeci!
Pracujeme podle svého rámcového programu zaměřeného na oblast výtvarné a hudební výchovy. Pro další období chceme v této oblasti pokračovat, zaměřit se více na přípravu dětí do školy v rámci spolupráce se ZŠ Spojenců, věnovat více individuální péče dětem s OŠD, kterých stále přibývá. Také důležité je se zaměřit na individuální přístup k dítěti, více vést děti k sebedůvěře, což jim zvlášť napomáhá k lehčímu vstupu do života.

 

U nás se mohou děti těšit na:
Pěkné rodinné prostředí
Mnoho kamarádů
Hry, pohádky, písničky
Příjemné prostředí velké zahrady

 

Zaměření školky
Pomoc dětem při adaptaci v MŠ
Bezproblémový přechod dětí do 1. třídy, pracujeme s programem MAXÍK č. osv. 313 a s dalšími stimulačními programy.
Péče o talentované děti, logopedická edukace a reedukace
Podpora  a rozvoj zdravého fyzického, citového vývoje dítěte
Podpora a rozvoj sociálních a citových vztahů mezi dětmi různého věku

 

Vzdělání žáků se speciálními potřebami
Naše MŠ není stavebně přizpůsobena pro  integraci dětí z těžším handicapem (vstup do budovy – schody). Snažíme se zařadit mezi děti zdravé děti oslabené nebo s mírným handicapem.  Integrace probíhá formou inkluze. Zařazujeme cvičení s prvky jógy a cvičení na balančních míčích. V naší obci je MŠ, která tyto děti zařazuje a je k tomuto účelu přizpůsobená a rodiče se snaží směřovat své děti do této školy.

 

Vzdělávání žáků nadaných
Jsme MŠ všestranná, najde se u nás řada dalších možností, jak uspokojit zájmy i talent dětí např. v oblasti výtvarné, pracovní a tělesné výchovy a hře na zobcovou flétnu.

 

Zvyšování kvality výuky cizích jazyků
Dětem umožňujeme první krůčky ve výuce anglického jazyka (velký zájem ze strany rodičů). Děti hravou formou vede lektorka po celý školní rok.

 

Nadstandardní aktivity
Hudební kroužek – foukání pro zdraví – flétny
Hudební kroužek – tanečky a zpěv
Základy anglického jazyka
Výtvarný kroužek
Cvičení na balančních míčích a s overbaly
Plavání
Jazyková edukace a reedukace

 

Pravidelné akce
Výlety
Divadelní představení
Mikulášské hrátky
Vánoční posezení s rodiči
Masopustní karneval
Oslava velikonoc
Besídka k svátku matek
Rozloučení s předškoláky
Oslavy MDD
Táborák