PŘIJMEME OD ZÁŘÍ

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články, Fotogalerie | Publikováno 22.06.2018

0

Od září 2018 hledáme  školní asistentku na 20 hodin týdně.

Podmínkou je buď SPgŠ nebo ukončený kurz pro asistenta pedagoga.

Bližší Informace 778 726 404.

Autor Milena Karlecova | V rubrice Fotogalerie | Publikováno 06.06.2018

0

Jídelní lístek 11. 6. – 15. 6.

VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 17.05.2018

0

K předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 byly přijaty děti

 s pořadovým číslem viz níže.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí v pondělí 28. 5. 2018 od 16:00 hodin ve třídě KOČIČKA

Žádáme rodiče dětí, které budou přijaté do více MŠ a rozhodnou se pro jinou MŠ, aby písemně (ne e-mailem) informovali zástupkyni ředitelky MŠ, že jejich dítě do MŠ Spojenců nenastoupí!! Budeme tak moci přijmout děti, které jsou další v pořadí.

Rodiče, kteří se rozhodli pro individuální vzdělávání svého dítěte, doručí oznámení o individuálním vzdělávání na adresu MŠ do 31. 5. 2018.

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH PRO ŠOLNÍ ROK 2018-19

 

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ZÁPISU pro školní rok 2018/2019

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 04.05.2018

0

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2018/2019 níže

  1. 5. od 8:00 – 16:00 hodin, dle §36 odst. 3 správního řádu mají možnost vznést rodiče připomínky k výsledkům zápisu. Všichni rodiče přinesou EVIDENČNÍ LISTY. Odevzdání Evidenčního listu s potvrzením  od lékaře je jedním z kriterií pro přijetí do MŠ. Neodevzdání Evidenčního listu budeme považovat jako nezájem o další zpracování dokumentace Vašeho dítěte a nesplnění všech kritérií.
  2. 5. 2018 definitivní seznam přijatých dětí na webu MŠ.

V případě, že se rodiče před ukončením přijímacího řízení a zveřejnění oficiálních seznamů rozhodnou pro jinou MŠ oznámí to písemně vedení MŠ. Nestačí napsat email, žádost o „Zpět vzetí“ je třeba podepsat.

Formulář k „zpětvzetí žádosti“ je k dispozici níže

Předběžné výsledky zápisu pro šk. rok 20108-2019.

Zpět vzetí žádosti o přijetí

ZÁPIS DO MŠ a důležité termíny

Autor Milena Karlecova | V rubrice Fotogalerie | Publikováno 19.04.2018

0

Zápis do MŠ proběhne ve třídě PEJSEK (žlutá budova se vchodem z ulice Spojenců).

2.5. a 3. 5. 2018 od 13:00 hodin do 17:00 hodin.

CO VZÍT K ZÁPISU:

Rodný list dítěte.

Zákonný zástupce – občanský průkaz.

V případě, že rodič ani dítě nemají v Horních Počrnicích trvalé bydliště a  žijí v pronájmu, přnesou kopii nájemní smlouvy.

Dobrou náladu  a dostatek trpělivosti.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

2 -3. 5. 2018 od 13:00 do 17:00 hodin zápis.

9. 5. 2018 předběžné výsledky na webu.

PÁ. 11. 5. od 8:00 do 16:00 hod. Předběžně přijaté  i nepřijaté děti donesou Evidenční list  – všichni mají možnost dle správního řádu vznést připomínky a nahléd

nout do spisu.

18. 5. 2018 definitivní seznam přijatých dětí na webu.

Od 29. 5. budou rozesílána záporná rozhodnutí.

28. 5. 2018 od 16:00 hodin ve třídě Kočička  schůzka rodičů nově přijatých dětí .

 

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS DO MŠ

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 08.03.2018

0

Den otevřených dveří a zápis 2018 – 2019

Srdečně zveme všechny rodiče a děti na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ do naší mateřské školy!!

KDY: ve středu 21. 3. 2018 od 10:00 do 11:00 hodin a odpoledne od 15:00 do 17:00hodin.

Sraz zájemců o společnou dopolední i odpolední prohlídku školky je v 10:00 hodin a v 15:00 hodin před třídou PEJSEK.

Třídu Pejsek naleznete v patře žluté budovy se vchodem z ulice Spojenců.

ZÁPIS DO MŠ

bude probíhat 2.  a 3. května 2018 od 13:00 do 17:00hodin.

Mikulášská nadílka v MŠ 5. 12. 2017

Autor Melnycok | V rubrice Fotogalerie | Publikováno 18.01.2018

0

Adventní zahradní slavnost 4. 12. 2017

Autor Melnycok | V rubrice Fotogalerie | Publikováno 18.01.2018

0

Dýňohrátky – zamykání školní zahrady 24. 10. 2017

Autor Melnycok | V rubrice Fotogalerie | Publikováno 18.01.2018

0

Plavecký výcvik

Autor Melnycok | V rubrice Fotogalerie | Publikováno 18.01.2018

0