PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ZÁPISU pro školní rok 2018/2019

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 04.05.2018

0

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2018/2019 níže

  1. 5. od 8:00 – 16:00 hodin, dle §36 odst. 3 správního řádu mají možnost vznést rodiče připomínky k výsledkům zápisu. Všichni rodiče přinesou EVIDENČNÍ LISTY. Odevzdání Evidenčního listu s potvrzením  od lékaře je jedním z kriterií pro přijetí do MŠ. Neodevzdání Evidenčního listu budeme považovat jako nezájem o další zpracování dokumentace Vašeho dítěte a nesplnění všech kritérií.
  2. 5. 2018 definitivní seznam přijatých dětí na webu MŠ.

V případě, že se rodiče před ukončením přijímacího řízení a zveřejnění oficiálních seznamů rozhodnou pro jinou MŠ oznámí to písemně vedení MŠ. Nestačí napsat email, žádost o „Zpět vzetí“ je třeba podepsat.

Formulář k „zpětvzetí žádosti“ je k dispozici níže

Předběžné výsledky zápisu pro šk. rok 20108-2019.

Zpět vzetí žádosti o přijetí

ZÁPIS DO MŠ a důležité termíny

Autor Milena Karlecova | V rubrice Fotogalerie | Publikováno 19.04.2018

0

Zápis do MŠ proběhne ve třídě PEJSEK (žlutá budova se vchodem z ulice Spojenců).

2.5. a 3. 5. 2018 od 13:00 hodin do 17:00 hodin.

CO VZÍT K ZÁPISU:

Rodný list dítěte.

Zákonný zástupce – občanský průkaz.

V případě, že rodič ani dítě nemají v Horních Počrnicích trvalé bydliště a  žijí v pronájmu, přnesou kopii nájemní smlouvy.

Dobrou náladu  a dostatek trpělivosti.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

2 -3. 5. 2018 od 13:00 do 17:00 hodin zápis.

9. 5. 2018 předběžné výsledky na webu.

PÁ. 11. 5. od 8:00 do 16:00 hod. Předběžně přijaté  i nepřijaté děti donesou Evidenční list  – všichni mají možnost dle správního řádu vznést připomínky a nahléd

nout do spisu.

18. 5. 2018 definitivní seznam přijatých dětí na webu.

Od 29. 5. budou rozesílána záporná rozhodnutí.

28. 5. 2018 od 16:00 hodin ve třídě Kočička  schůzka rodičů nově přijatých dětí .

 

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS DO MŠ

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 08.03.2018

0

Den otevřených dveří a zápis 2018 – 2019

Srdečně zveme všechny rodiče a děti na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ do naší mateřské školy!!

KDY: ve středu 21. 3. 2018 od 10:00 do 11:00 hodin a odpoledne od 15:00 do 17:00hodin.

Sraz zájemců o společnou dopolední i odpolední prohlídku školky je v 10:00 hodin a v 15:00 hodin před třídou PEJSEK.

Třídu Pejsek naleznete v patře žluté budovy se vchodem z ulice Spojenců.

ZÁPIS DO MŠ

bude probíhat 2.  a 3. května 2018 od 13:00 do 17:00hodin.

Mikulášská nadílka v MŠ 5. 12. 2017

Autor Melnycok | V rubrice Fotogalerie | Publikováno 18.01.2018

0

Adventní zahradní slavnost 4. 12. 2017

Autor Melnycok | V rubrice Fotogalerie | Publikováno 18.01.2018

0

Dýňohrátky – zamykání školní zahrady 24. 10. 2017

Autor Melnycok | V rubrice Fotogalerie | Publikováno 18.01.2018

0

Plavecký výcvik

Autor Melnycok | V rubrice Fotogalerie | Publikováno 18.01.2018

0

POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 15.01.2018

0

POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ ZA ROK 2017,

BUDE PŘIPRAVENO K VYZVEDNUTÍ V MŠ OD 5. 2. 2018

Vánoční provoz 2017

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 22.12.2017

0

V letošním roce zajišťuje provoz o vánočních prázdninách pro všechny předem přihlášené děti z naší školky, Mateřská škola U Rybníčku.

V době od 27. 12. do 29. 12. je naše mateřská škola uzavřena.

Provoz znovu zahájíme 2. 1. 2018.

POKOJNÉ VÁNOCE

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 22.12.2017

0

Pokojné Vánoce,

hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody v novém roce,

Vám všem přeje kolektiv zaměstnanců a dětí!!