PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ pro školní rok 2019/2020

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 10.05.2019

0

Předběžné výsledky zápisu 2019-2020

13.5. od 8:00 – 16:00 hodin, dle §36 odst. 3 správního řádu mají možnost vznést rodiče připomínky k výsledkům zápisu. Všichni rodiče přinesou EVIDENČNÍ LISTY. Odevzdání Evidenčního listu s potvrzením  od lékaře je jedním z kriterií pro přijetí do MŠ. Neodevzdání Evidenčního listu budeme považovat jako nezájem o další zpracování dokumentace Vašeho dítěte a nesplnění všech kritérií.

22.5. 2019 definitivní seznam přijatých dětí na webu MŠ.

V případě, že se rodiče před ukončením přijímacího řízení a zveřejnění oficiálních seznamů rozhodnou pro jinou MŠ oznámí to písemně vedení MŠ. Nestačí napsat email, žádost o „Zpět vzetí“ je třeba podepsat.

Formulář k „zpětvzetí žádosti“ je k dispozici na: www.skolkaspojencu.cz

Comments are closed.