Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
30.4. Den dětí v MŠ
1
STÁTNÍ SVÁTEK
2 3 4 5
6
Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025
7
Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025
8
STÁTNÍ SVÁTEK 8.5.
9 10 11 12
13 14 15
BESÍDKA - ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
16 17 18 19
20
Divadlo v přírodě Tř. Kočička
21
Výlet do ZOO parku Zelčín tř. Kočička a Berušky
22
Klaun Cecilka
23
Výlet do ZOO parku v Zelčíně, třídy Medvídek a Pejsek
24 25 26
27 28
fOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD
29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Informace > ZMĚNA PLATBY ŠKOLNÉHO A VÝŠE STRAVNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

ZMĚNA PLATBY ŠKOLNÉHO A VÝŠE STRAVNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – ŠKOLNÉ

Výši úplaty stanovuje ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejňuje ji nejpozději do 30.6. předcházejícího školního roku. V případě přijetí do mateřské školy během roku je ředitelka povinna sdělit výši zákonnému zástupci dítěte.

Měsíční výše nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů.

V souladu s ustanovením vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů byla výše úplaty na školní rok 2022/2023 stanovena   ve výši 850,- Kč měsíčně pro celodenní docházku a 425,-Kč za měsíc pro čtyřhodinovou docházku.

Snížení úplaty se provádí vždy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, pokud dítě nedochází do mateřské školy ani jeden den příslušného měsíce (dokladuje se docházkou ve třídní knize). Úplatu snižuje ředitelka mateřské školy nejvýše o 50% z částky. Na školní rok 2022/2023 o 425,- Kč/měsíc.

Poslední ročník mateřské školy včetně odkladů školní docházky je bezúplatný.

Školné se nevrací, případné přeplatky úplaty se vracejí 1x ročně, po ukončení účetního období tj. v lednu následujícího kalendářního roku.

Platby školného jsou splatné vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. (tj. první platba 25. 8. 2022, poslední platba 25. 5. 2023). Případné přeplatky úplaty se vracejí 1x ročně, po ukončení účetního období tj. v lednu následujícího kalendářního roku.

 

 

Číslo účtu pro úhradu školného: 19-3951880297/0100 KS 3558VS má přidělený každé dítě vlastní!!!

Kontaktní osoba: Hospodářka ZŠ, paní Věra Lopatová, telefon +420 606 039 171

STRAVNÉ Celodenní stravné je od 1. 9. 2022 pro děti do 6let ve výši 56 Kč/den. Celková měsíční zálohová platba 1232,- Kč. Děti, které dovrší ve školním roce 7 let – 63/den. Celková zálohová měsíční platba 1386,- Kč. Platby stravného jsou splatné k 15. dni předcházejícího měsíce. (první platba 15. 8. 2022, poslední 15. 5. 2023). Přeplatky za stravné se vracejí 1x ročně v červenci.

Číslo účtu pro platbu stravného: 250811359/0800 VS má přidělený každé dítě vlastní, tento VS je jiný než pro platbu školného!!!

Kontaktní osoba: Hospodářka MŠ, paní Zlatka Chvojková, telefon: +420 606 039 167. email: jidelna@zsspojencu.cz

Školní stravování se řídí vyhláškou 107/2008 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších novel. Tento telefon neslouží pro omluvy dětí MŠ!!!